Nyomtatás

Adózási határidők - 2013

Általános forgalmi adó (ÁFA) bevallása és megfizetése:

Bevallás gyakorisága

Határidő

Elszámolt időszak

Havi áfa-bevalló

minden hónap 20-a

az előző hónap

Negyedéves áfa-bevalló

2013. április 20.

január 1. - március 31.

 

2013. július 20.

április 1. - június 30.

 

2013. október 20.

július 1. - szeptember 30.

 

2014. január 20.

október 1. - december 31.

Éves áfa-bevalló

2014. február 25.

2013. év

 

            Bevallás:        1365-ös nyomtatványon

           Befizetés:        Általános forgalmi adó          10032000-01076868

 

A közösségi adószámmal rendelkező bevallóknak az aktuális ÁFA bevallás mellett

Összesítő nyilatkozatot (13A60) is le kell adniuk.

 

Társasági adó

 

Adóelőleg megfizetése: ha a törvény szerint

  • havonta fizet adóelőleget:              minden hónap 20-ig,                                            
  • negyedévenként fizet adóelőleget:

2013. április 20.

2013. július 20.

2013. október 20.

2014. január 20.

 

Azonban a 2013-es utolsó havi, negyedévi előleget az előleg kiegészítésére kötelezett adózónak 2013. december 20-ig kell teljesítenie.

 

Társasági adóelőleg kiegészítése

 

Az előlegkiegészítési kötelezettség arra vonatkozik, akinek 2012-ben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot.

A várható éves fizetendő adó összegére 2013. december 20.-áig kell kiegészíteni az addig befizetett adóelőleget és az adóelőleg-kiegészítés összegéről a bevallást leadni.

           

A 2013. évi társasági adó bevallásának és megfizetésének határideje

                                                           2014. május 31.

            Bevallás:         1329-es nyomtatványon

            Befizetés:        Társasági adó                         10032000-01076019

 

Cégautó adó bevallása és megfizetése:

                                                           2013. április 20.

                                                           2013. július 20.

                                                           2013. október 20.

                                                           2014. január 20.

          

            Bevallás:         1301-es nyomtatványon

           Befizetés:             Cégautóadó                            10032000-01076167

 

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

 

Adóelőleg megfizetésének határideje:

                                                           2013. április 12.

                                                           2013. július 12.

                                                           2013. október 12.

Adóelőleg kiegészítés az éves adó összegére:

                                                           2013. december 20.

 

2013. évi EVA bevallása és megfizetése:

Bevételi nyilvántartást vezetőknek:

                                                           2014. február 25.

Kettős könyvvitelt vezetőknek:        

                                                           2014. május 31.

 

            Bevallás:         1343-as nyomtatványon

            Befizetés:        Egyszerűsített vállalkozói adó           10032000-01076033

 

Személyi jövedelemadó

(SZJA)

 

Adóelőleg bevallása és megfizetése:

        Havonta adóelőleg megállapítására kötelezett:

                                                           az elszámolt hónapot követő hó 12-ig.

        Negyedévente adóelőleg megállapítására kötelezett:

                                                           2013. április 12.

                                                           2013. július 12.

                                                           2013. október 12.

                                                           2014. január 12.

 

Az adó bevallása és az adókülönbözet megfizetése:

                                                           2014. május 20.

 

        de vállalkozók, illetve ÁFA köteles tevékenységet végzők részére:

                                                           2014. február 25.

 

            Bevallás:         1353-as nyomtatványon

            Befizetés:

                        Személyi jövedelemadó magánszemélyektől             10032000-06055950

                        levont adó, adóelőleg beszedési számla

                                  

                        Személyi jövedelemadó magánszemélyt,                  10032000-06056353

                        őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő

                        kötelezettség beszedési számla

 

Szociális hozzájárulási adó

 

 Bevallása:                               az elszámolt hónapot követő hónap 12-e

             Befizetés: Szociális hozzájárulási adó beszedési számla         10032000-06055912

             Bevallás:                                 1308-as nyomtatványon, egyéni vállalkozó esetén az 1358-as nyomtatványon

 

Kisadózó vállalkozások tételes adója

A tételes adót nem kell minden hónapban bevallani, mivel a fizetendő adó mértékét a NAV a bejelentkezéssel automatikusan előírja a folyószámlán.

Fizetési határidő:                    tárgyhónapot követő hónap 12. napja

Befizetés:        Kisadózó vállalkozások tételes adója               10032000-01076349

 

Nyilatkozattételi kötelezettség a 2013. évben megszerzett bevételekről

Bevallási határidő:                 2014. február 25.

Bevallás:                      13KATA nyomtatványon

Amennyiben a kisadózó az adóévben átlépi a bevételi határt, 40 százalékos adót kell fizetnie.

A százalékos mértékű adó fizetési határideje: 2014. február 25. 


Kisvállalati adó (KIVA)

Adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettség:

Ha a törvény szerint

  • havonta fizet adóelőleget: a tárgyhónapot követő hónap 20-ig,         
  • negyedévenként fizet adóelőleget:

2013. április 20.

2013. július 20.

2013. október 20.

2014. január 20.

2013. évi adó bevallásának és megfizetésének határideje: 2014. május 31.

Befizetés:        Kisvállalati adó bevételi számla                         10032000-01076356

Bevallás:         13KIVA nyomtatványon