Nyomtatás

Alanyi adómentesség

Általános forgalmi adó - hasznos tudnivalók az alanyi adómentességről

Mit jelent az adómentesség?

Az általános forgalmi adó tekintetében az adókötelezettség alóli kivételt jelent. Ebben az esetén azonban az adómentes termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó beszerzések kapcsán előzetesen felszámított ÁFA levonásra sincs jogosultság.

Két formája az „alanyi adómentesség” és a „tárgyi adómentesség”.

Mit jelent az alanyi adómentesség?

Az alanyi adómentességet az adóalany akkor választhatja az adott naptári évre, ha

 • gazdasági céllal belföldön telepedett le, valamit
 • az előző évi tényleges és az adott évi várható összes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértékének éves szinten göngyölített összege az 5.000.000,- Ft-os értékhatárt nem éri el.

Az alanyi adómentességet választó:

 • nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére,
 • nem jogosult az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonására,
 • az általa kiállított számlán áthárított általános forgalmi adó, illetőleg ÁFA mérték nem szerepelhet.

Választhatja kezdő vállalkozás is?

 • Igen. Ebben az esetben az 5.000.000,- forintos értékhatárt időarányosan kell teljesíteni.
 • Valamint a cég alakulásakor rendelkezni kell róla (egyéni vállalkozásnál a bejelentő papíron, cégek esetében a Cégbíróság felé leadandó nyilatkozaton!    

Van olyan gazdasági esemény amely nem számít bele az 5.000.000 forintos értékhatárba?

            Igen. Ilyen például a

 • tárgyi eszközként használt termék értékesítése
  • immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése...

Mikor szűnik meg az alanyi adómentesség?

Az alanyi adómentesség megszűnik, ha:

 • az adóalany az alanyi adómentességet a tárgy naptári évet követő naptári évre nem kívánja alkalmazni
 • az adóalany jogutódlással szűnik meg, de a jogutódra a feltételek nem teljesülnek
 • a tárgy naptári évben, ha év közben a tényadatok alapján a kiállított számlák értéke eléri a felső határt. Ezután már csak Áfa-val növelt értékről állítható ki számla és adófizetési kötelezettség (bevallás és megfizetés) keletkezik. A következő évben pedig az alanyi mentesség már nem választható.

Mikor kell az alanyi adómentességet választónak Áfa-s számlát kiállítania?

 

 

 

Attachments:
Download this file (Alanyi adómentesség.pdf)Alanyi adómentesség[ ]154 kB